کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی علویات سیدحیدر حلّی و شهریار

دوره 14، شماره 54، تابستان 1395، صفحه 95-114

ابوالحسن امین مقدسی؛ گلثوم تنها دوشانلو