کلیدواژه‌ها = مهدویت
ترویج شعائر شیعی بر روی سکه‌های دوره زندیه

دوره 19، شماره 76، دی 1400، صفحه 55-86

10.22034/shistu.2022.538713.2127

سیاوش امرایی؛ جهانبخش ثواقب؛ سهم الدین خزائی


نقش مکتب تشیع در پیروزی انقلاب ایران از دیدگاه مستشرقان

دوره 12، شماره 47، مهر 1393، صفحه 29-46

حسن تلاشان؛ حسن احمدی؛ محمد دهقانی