کلیدواژه‌ها = جهاد
تعداد مقالات: 2
1. مشروعیت هم‌کاری با حاکم ستم‌گر در فقه سیاسی شیعه

دوره 14، شماره 53، بهار 1395، صفحه 119-142

محمدعلی میرعلی