کلیدواژه‌ها = ترجمه کتاب شیعه در اسلام
نگاهی انتقادی به ترجمه انگلیسی کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1397، صفحه 37-56

قدرت الله خیاطیان؛ علیرضا شاه محمدی