کلیدواژه‌ها = شرایط مرجع تقلید
تعداد مقالات: 1
1. زن و مرجعیت تقلید از منظر فقه امامیه

دوره 15، شماره 60، زمستان 1396، صفحه 107-136

زین العابدین نجفی