کلیدواژه‌ها = زنان شیعه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موقوفات زنان شیعی شهرستان بیجار در دوره قاجاریه

دوره 15، شماره 59، پاییز 1396، صفحه 29-52

جمشید منتشلو؛ شهربانو دلبری