کلیدواژه‌ها = اعتماد
تعداد مقالات: 2
1. ظرفیت راهبردی فقه سیاسی شیعه در تولید اعتماد سیاسی

دوره 13، شماره 49، تابستان 1394، صفحه 31-54

راضیه زارعی؛ نجف لکزایی


2. فقه شیعه و سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 11، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 117-146

راضیه زارعی؛ نجف لک‏‌زایی