کلیدواژه‌ها = اسماعیلیه
شیعه در منابع تاریخی دوره ایوبیان در مصر و شام

دوره 17، شماره 66، شهریور 1398، صفحه 85-120

احمد بادکوبه هزاوه؛ معصومه آبانگاه ازگمی


شکل‌شناسی الاهیات اسماعیلیه

دوره 11، شماره 43، مهر 1392، صفحه 55-86

محمد بهرامی