نویسنده = واعظی، مرادعلی
تعداد مقالات: 1
1. تطور و تمایز شعر شیعیِ فارسی در سه دهه اخیر

دوره 18، شماره 70، تابستان 1399، صفحه 78-119

جعفر عباسی؛ مرادعلی واعظی