نویسنده = خشی استاد، موسی‌الرضا بخشی استاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر اجازه‌نامه‌ها و کارکردهای آن در عصر صفوی

دوره 15، شماره 57، بهار 1396، صفحه 135-158

موسی‌الرضا بخشی استاد خشی استاد