نویسنده = ایمان قلندریان گل‌خطمی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد فقه در تحقق منظر شهری امن

دوره 14، شماره 55، پاییز 1395، صفحه 69-98

ایمان قلندریان گل‌خطمی؛ مهدی حقیقت‌بین