نویسنده = رستمی هرانی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. غالیان و تأثیر برخی اقدامات آنان بر فرهنگ قرآنی شیعه

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 39-74

علیرضا رستمی هرانی؛ سید رضا مؤدّب