نویسنده = طاووسی مسرور، سعید
تعداد مقالات: 1
1. داود رقّی و سهم او در ترویج علوم و معارف شیعی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 207-230

محمود کریمی؛ سعید طاووسی مسرور