نویسنده = جعفری، علی‌اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ورزش باستانی زورخانه و جایگاه آن در ترویج تشیّع

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 139-168

علی‌اکبر جعفری؛ نعیمه قاسمی