نویسنده = سبزی، داود
تعداد مقالات: 1
1. غیبت و نظریه‌پردازی آل نوبخت

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 43-80

محمّدحسین جمشیدی؛ داود سبزی