نویسنده = زاهد بابلان، عادل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روان‏شناختی تعزیه و سازوکار اثرگذاری آن

دوره 11، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 147-174

سوران رجبی؛ عادل زاهد بابلان