نویسنده = لک‏‌زایی، نجف
تعداد مقالات: 1
1. فقه شیعه و سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 11، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 117-146

راضیه زارعی؛ نجف لک‏‌زایی