نویسنده = عظمت‌السادات گرامیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دقیق خاستگاه نقوش سقانفارها در آموزه‌های تشیع

دوره 11، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 87-116

علی‌اصغر کلانتر؛ عظمت‌السادات گرامیان