نویسنده = عرفان، امیرمحسن
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی فرهنگ و هنر شیعی در سفرنامه «بنجامین»

دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 201-232

محمدرضا بارانی؛ امیرمحسن عرفان