نویسنده = پیمان ابوالبشری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر تاریخ نذورات آستان‌قدس‌رضوی از صفویه تا قاجاریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1397

پیمان ابوالبشری؛ آمنه ابراهیمی


2. تحلیلی بر تاریخ نذورات آستان ‌قدس‌ رضوی از صفویه تا قاجاریه

دوره 15، شماره 59، پاییز 1396، صفحه 7-28

پیمان ابوالبشری؛ آمنه ابراهیمی