نویسنده = حقیقت، سید صادق
تعداد مقالات: 1
1. فقه سیاسی و نظریه «دولت»

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 7-38

سید صادق حقیقت