نویسنده = جان احمدی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. شیعیان تانزانیا و وضعیت آنان (با تأکید بر شیعیان خوجة اثناعشری)

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 31-60

روح‌الله رنجبر شیرازی؛ فاطمه جان احمدی