نویسنده = شهربانو دلبری
تعداد مقالات: 3
1. بازشناسی هویت جغرافیایی و تاریخی رود فرات (با تاکید بر واقعه ی عاشورا )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1397

شهربانو دلبری


3. بررسی موقوفات زنان شیعی شهرستان بیجار در دوره قاجاریه

دوره 15، شماره 59، پاییز 1396، صفحه 29-52

جمشید منتشلو؛ شهربانو دلبری