نویسنده = علی‌محمّد حیدر سرلک
تعداد مقالات: 1
1. اشعریان و تأسیس نخستین دولت‌شهر شیعه

دوره 10، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 47-80

علی‌محمّد حیدر سرلک؛ مهدی مهریزی