نویسنده = پوراحمدی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ایرانیان و نقش کوفه در تشیّع آنان

دوره 10، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 7-46

علی بابایی سیاب؛ حسین پوراحمدی