نویسنده = مهدی میرزاده کوهشاهی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ژئوپلیتیکی عدم استقرار دموکراسی در بحرین

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 75-102

رسول افضلی؛ مهدی میرزاده کوهشاهی