نویسنده = محمدجواد باقی زاده
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه

دوره 12، شماره 47، مهر 1393، صفحه 170-200

محمدجواد باقی زاده؛ عبدالله امیدی فر