نویسنده = خدیجه عالمی
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه تشیع در دربار عادلشاهیان

دوره 12، شماره 47، پاییز 1393، صفحه 79-106

خدیجه عالمی


2. ملوک بهمنی و جایگاه تشیّع در دکن

دوره 10، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 101-130

خدیجه عالمی


3. محمود گاوان وزیر گم‌نام شیعی در دکن

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 187-228

خدیجه عالمی