نویسنده = محمدرضا بارانی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ماهیت سیاسی ـ فکری جنبش شهید فخ در مقایسه با قیام کربلا

دوره 12، شماره 46، تیر 1393، صفحه 181-204

مسلم طاهری کل کشوندی؛ محمدرضا بارانی


2. بازنمایی فرهنگ و هنر شیعی در سفرنامه «بنجامین»

دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 201-232

محمدرضا بارانی؛ امیرمحسن عرفان