نویسنده = موسوی، سیدمحمدجمال
تعداد مقالات: 1
1. مراسم عاشورا در کابل

دوره 12، شماره 45، بهار 1393، صفحه 107-130

قاسم جوادی؛ سیدمحمدجمال موسوی