نویسنده = مسعود اخوان کاظمی
تعداد مقالات: 1
1. بازتعریفی از ژئوپلیتیک شیعه با نگاهی به انقلاب بحرین

دوره 12، شماره 45، بهار 1393، صفحه 7-34

صفی ا لله شاه قلعه؛ مسعود اخوان کاظمی