تعداد مقالات: 246
226. پژوهشی در تأثیر اندیشه‌های دینی در فرم و کارکرد قفل‌های دورة قاجار

دوره 17، شماره 67، پاییز 1398، صفحه 147-178

سکینه خاتون محمودی؛ سید ابوتراب احمدپناه


228. تحلیل روان‏شناختی تعزیه و سازوکار اثرگذاری آن

دوره 11، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 147-174

سوران رجبی؛ عادل زاهد بابلان


229. علویان سوریه از شکل‌گیری تا قدرت‌یابی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 147-186

مسعود اخوان کاظمی؛ سارا ویسی


230. بررسی نقش و جایگاه شیخ در طریقت کبرویه و مقایسه آن با دیدگاه شیعی

دوره 17، شماره 68، زمستان 1398، صفحه 155-180

علیرضا جوهرچی؛ علیرضا نبی لو


231. بررسی امکان یا عدم امکان اجرای حدود در اندیشه سیاسی شریف مرتضی

دوره 18، شماره 69، بهار 1399، صفحه 157-178

سعید توفیق؛ وجیهه میری


232. اخلاق و عرفان شیعی و تلفیق آنها از نظر خواجه نصیر‌الدین طوسی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 162-192

علی‌اکبر افراسیاب‌پور


233. سادات و بزرگان شیعه و نقش آنان در حرکت شیعی محمّد بهادر

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 167-184

محمّدرضا رحمتی


235. واکنش دولت عثمانی در قبال تأسیس دولت شیعه‌مذهب صفوی در ایران

دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 175-200

سیدمسعود شاهمرادی؛ محمدعلی چلونگر


236. گمانه‌زنی هایی در باب علل گرایش تیموریان به تشیع

دوره 11، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 175-204

مسعود بیات


237. امویان؛ مبلّغ تقابل صحابه و اهل‌بیت

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 185-218

محمّدرضا هدایت‌پناه


238. محمود گاوان وزیر گم‌نام شیعی در دکن

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 187-228

خدیجه عالمی


239. تشیّع در پایتخت‌های صفویه

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 193-206

ساسان طهماسبی


240. بازنمایی فرهنگ و هنر شیعی در سفرنامه «بنجامین»

دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 201-232

محمدرضا بارانی؛ امیرمحسن عرفان


242. داود رقّی و سهم او در ترویج علوم و معارف شیعی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 207-230

محمود کریمی؛ سعید طاووسی مسرور


243. نادرشاه افشار در بارگاه احمدی (شاه‌چراغ)

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 229-254

سید ابوالقاسم فروزانی


244. سبک استدلال‌های امام علی علیه مخالفان در نهج‌البلاغه

دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 233-246

علی اکبر عباسی


245. تطوّر مفهوم رکن رابع یا شیعه کامل در فرقة شیخیه

دوره 11، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 235-260

مسلم محمدی؛ محمد محمدی


246. ردّیه‌های تاریخی علیه شیعه نقد و بررسی «منهاج السّنة النّبویه»

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391

محسن الویری؛ سیدعلی حسین‏ پور