تعداد مقالات: 246
176. تحلیل جایگاه شیعیان علوی در سوریه با استفاده از مدل راهبردی SWOT

دوره 17، شماره 67، پاییز 1398، صفحه 7-54

ابوطالب احمدی ارکمی؛ محمد حسن نامی


178. نظریه بازتوانی دینی ماکس وبر و تحلیل عملکرد علمای شیعه در دوران فترت افاغنه و افشاری

دوره 18، شماره 69، بهار 1399، صفحه 7-30

نصرالله پورمحمدی املشی؛ شمس الله غلامی


179. آسیب شناسی فرآیند تشیع و نهضت حرکت اسلامی در نیجریه

دوره 18، شماره 70، تابستان 1399، صفحه 7-38

امیربهرام عرب احمدی


180. تحلیل ژئوپلیتیک تشیع در خاورمیانه با استفاده از مدل SWOT

دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 7-34

یوسف زین‌العابدین؛ ابوطالب احمدی ارکمی؛ لاله نظری ولنی


182. اصحاب امامان شیعه و سیره‌نگاری

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 7-42

حسین حسینیان مقدّم؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمّدعلی چلونگر


185. فقه سیاسی و نظریه «دولت»

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 7-38

سید صادق حقیقت


187. شیعیان تانزانیا و وضعیت آنان (با تأکید بر شیعیان خوجة اثناعشری)

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 31-60

روح‌الله رنجبر شیرازی؛ فاطمه جان احمدی


190. واکاوی جایگاه علمی و آموزشی ابن سکّیت

دوره 18، شماره 70، تابستان 1399، صفحه 39-59

اصغر فروغی ابری؛ علی اکبر عباسیان هراتی


191. غالیان و تأثیر برخی اقدامات آنان بر فرهنگ قرآنی شیعه

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 39-74

علیرضا رستمی هرانی؛ سید رضا مؤدّب


192. شیعیان اسماعیلی و حضور تاریخی آنان در سیسیل

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 41-62

محمّدرضا زارع


193. غیبت و نظریه‌پردازی آل نوبخت

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 43-80

محمّدحسین جمشیدی؛ داود سبزی


195. شکل‌شناسی الاهیات اسماعیلیه

دوره 11، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 55-86

محمد بهرامی


196. تحلیلی بر ماهیت تغییر در ادبیات کنشگران سیاسی حزب الله لبنان

دوره 18، شماره 70، تابستان 1399، صفحه 61-86

محمدعلی میرعلی؛ هادی معصومی زارع


197. روحانیت و مقایسه سیستم آن پس از مشروطه با دوران پس از انقلاب اسلامی ایران

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 61-90

عبدالوهّاب فراتی؛ احمد اسلامی


198. تبیین اندیشه شیعی در سه دهه نقاشی ایران دوره معاصر (57 ـ 87ش)

دوره 17، شماره 68، زمستان 1398، صفحه 63-102

حسنعلی پورمند؛ علی ایدی


199. حدیث غدیر و تحلیل و تبیین معنای «مولی» در آن از منظر شیعه

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 63-82

اصغر غلامی؛ رضا برنجکار