تعداد مقالات: 179
26. بررسی مضامین و نمادهای شیعی در نگارة معراج پیامبر (ص) در نسخة فالنامة تهماسبی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1393، صفحه 25-46

علیرضا مهدی زاده؛ حسن بلخاری قهی


27. نقش مکتب تشیع در پیروزی انقلاب ایران از دیدگاه مستشرقان

دوره 12، شماره 47، پاییز 1393، صفحه 29-46

حسن تلاشان؛ حسن احمدی؛ محمد دهقانی


28. رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 48، زمستان 1393، صفحه 37-74

سیدجواد ورعی


29. ظرفیت راهبردی فقه سیاسی شیعه در تولید اعتماد سیاسی

دوره 13، شماره 49، تابستان 1394، صفحه 31-54

راضیه زارعی؛ نجف لکزایی


30. اشعریان و تأسیس نخستین دولت‌شهر شیعه

دوره 10، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 47-80

علی‌محمّد حیدر سرلک؛ مهدی مهریزی


31. بررسی مشارکت جوانان در مساجد با تأکید بر خانواده

دوره 13، شماره 50، تابستان 1394، صفحه 33-70

سیدعلی هاشمیان‌فر؛ فریبا شایگان؛ مصطفی سعیدی


33. تلألؤ شعارهای شیعی بر آثار چوبی دوره سلجوقی تا آغاز دوره تیموری

دوره 13، شماره 52، زمستان 1394، صفحه 35-52

زهرا جعفری‌فرد؛ احمد صالحی کاخکی؛ داوود جعفری سرشت


34. تفسیر نمادهای دینی در مناسک شیعی (مطالعه موردی: نخل‌گردانی در ابیانه)

دوره 14، شماره 53، بهار 1395، صفحه 35-66

محمود تقی‌زاده داوری؛ امید بابایی


35. اقدامات فرهنگی شاه ‌تهماسب اول در نهادینه‌سازی تشیع در جامعه

دوره 14، شماره 54، تابستان 1395، صفحه 31-62

جهانبخش ثواقب؛ فریده مروتی


39. بررسی تغییرات اجتماعی مراسم و مناسک عزاداری عاشورا در ایران

دوره 15، شماره 58، تابستان 1396، صفحه 37-72

اصغر منتظرالقائم؛ زهرا سادات کشاورز


40. بررسی موقوفات زنان شیعی شهرستان بیجار در دوره قاجاریه

دوره 15، شماره 59، پاییز 1396، صفحه 29-52

جمشید منتشلو؛ شهربانو دلبری


41. بازشناسی هویت جغرافیایی و تاریخی رود فرات (با تاکید بر واقعه ی عاشورا )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1397

شهربانو دلبری


42. تبیین علل شکل‌گیری جنبش شیعیان یمن بر مبنای نظریه جنبش‌های ادواری هرایر دکمجیان

دوره 15، شماره 60، زمستان 1396، صفحه 39-70

علی تقی زاده داوری؛ سیدمحمدعلی حسینی‌زاده؛ سیدعلی موسوی‌نژاد


43. نگاهی انتقادی به ترجمه انگلیسی کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی

دوره 16، شماره 61، بهار 1397، صفحه 37-56

قدرت الله خیاطیان؛ علیرضا شاه محمدی


44. نخل‌گردانی؛ روایت مردمی ـ اجتماعی هنرمندانه‌ از مرگ

دوره 16، شماره 62، تابستان 1397، صفحه 33-50

فهیمه زارع زاده؛ زهرا رهبرنیا


46. تشیع امامی در ماوراءالنهر در عهد سامانیان

دوره 16، شماره 64، زمستان 1397، صفحه 25-52

محسن رحمتی