تعداد مقالات: 199
176. تحلیل جایگاه شیعیان علوی در سوریه با استفاده از مدل راهبردی SWOT

دوره 17، شماره 67، پاییز 1398، صفحه 7-54

ابوطالب احمدی ارکمی؛ محمد حسن نامی


178. نظریه بازتوانی دینی ماکس وبر و تحلیل عملکرد علمای شیعه در دوران فترت افاغنه و افشاری

دوره 18، شماره 69، بهار 1399، صفحه 7-30

نصرالله پورمحمدی املشی؛ شمس الله غلامی


179. آسیب شناسی فرآیند تشیع و نهضت حرکت اسلامی در نیجریه

دوره 18، شماره 70، تابستان 1399، صفحه 7-38

امیربهرام عرب احمدی


182. واکاوی جایگاه علمی و آموزشی ابن سکّیت

دوره 18، شماره 70، تابستان 1399، صفحه 39-59

اصغر فروغی ابری؛ علی اکبر عباسیان هراتی


184. تحلیلی بر ماهیت تغییر در ادبیات کنشگران سیاسی حزب الله لبنان

دوره 18، شماره 70، تابستان 1399، صفحه 61-86

محمدعلی میرعلی؛ هادی معصومی زارع


185. تبیین اندیشه شیعی در سه دهه نقاشی ایران دوره معاصر (57 ـ 87ش)

دوره 17، شماره 68، زمستان 1398، صفحه 63-102

حسنعلی پورمند؛ علی ایدی


187. حکومت فقیه از دیدگاه میرزای قمی (نگاهی نو به ارشادنامه)

دوره 17، شماره 67، پاییز 1398، صفحه 77-94

جلال درخشه؛ محمود سوری


188. تطور و تمایز شعر شیعیِ فارسی در سه دهه اخیر

دوره 18، شماره 70، تابستان 1399، صفحه 78-119

جعفر عباسی؛ مرادعلی واعظی


189. نقش ادریسیان در توسعه یک‌جانشینی، شهرسازی و شهرنشینی در شمال افریقا

دوره 17، شماره 67، پاییز 1398، صفحه 95-120

نادر پروین؛ فرهاد پروانه


191. واکاوی جایگاه و نقش سادات در تحولات سیاسی ـ اجتماعی شبه‌قاره هند (380-932 هـ .ق)

دوره 18، شماره 69، بهار 1399، صفحه 105-132

سیاوش یاری؛ مرتضی اکبری؛ لیلا خدادادی


192. علم‌ورزی مردم‌گرا؛ بررسی موردی فقیهان شیعه در سده‌های هفتم و هشتم هجری

دوره 17، شماره 67، پاییز 1398، صفحه 121-146

محسن الویری؛ مهدیه مهدوی کنی


193. سید حیدر آملی، تبیین و اثبات ولایت شیعی در عرفان اسلامی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1399، صفحه 121-146

غلامعلی مقدم


196. پژوهشی در تأثیر اندیشه‌های دینی در فرم و کارکرد قفل‌های دورة قاجار

دوره 17، شماره 67، پاییز 1398، صفحه 147-178

سکینه خاتون محمودی؛ سید ابوتراب احمدپناه


198. بررسی نقش و جایگاه شیخ در طریقت کبرویه و مقایسه آن با دیدگاه شیعی

دوره 17، شماره 68، زمستان 1398، صفحه 155-180

علیرضا جوهرچی؛ علیرضا نبی لو


199. بررسی امکان یا عدم امکان اجرای حدود در اندیشه سیاسی شریف مرتضی

دوره 18، شماره 69، بهار 1399، صفحه 157-178

سعید توفیق؛ وجیهه میری