تعداد مقالات: 179
127. بررسی ساختار و بلاغت نوحه‌های عاشورایی یغما جندقی (1196ـ 1276ق)

دوره 13، شماره 51، پاییز 1394، صفحه 119-135

منصوره رضایی؛ مجتبی دماوندی


129. عمادالدین نسیمی و جایگاه او در شعر شیعی ترکی

دوره 14، شماره 53، بهار 1395، صفحه 143-170

علی احمدزاده؛ خلیل پروینی


131. مناسبات سیاسی حکومت بنی‌عقیل شیعی با آل‌بویه، فاطمیان و سلجوقیان

دوره 14، شماره 55، پاییز 1395، صفحه 127-158

لیدا مودت؛ جواد موسوی دالینی


132. مدرسه مستنصریه و گسترش تشیع امامیه در قرن هفتم هجری

دوره 14، شماره 56، زمستان 1395، صفحه 171-194

محسن رحمتی؛ زینب بیرانوند


133. تحلیلی بر اجازه‌نامه‌ها و کارکردهای آن در عصر صفوی

دوره 15، شماره 57، بهار 1396، صفحه 135-158

موسی‌الرضا بخشی استاد خشی استاد


134. بازتاب اندیشه‌های شیعی در اشعار ابن‌شکیل اندلسی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1396، صفحه 157-183

مجتبی عمرانی پور


135. تطورشناسی حدیثِ مطلاق امام حسن مجتبی در منابع شیعه

دوره 15، شماره 59، پاییز 1396، صفحه 145-172

حسین مرادی نسب


136. تحریف تاریخی نقش امام علی در سریه ذات‌السلاسل و دلایل آن

دوره 15، شماره 60، زمستان 1396، صفحه 163-190

مریم سعیدیان جزی


137. تحلیل گزاره‌های پرسشی خطبه فدکیه بر اساس نظریه «سرل»

دوره 16، شماره 61، بهار 1397، صفحه 137-166

روح الله صیادی نژاد؛ سید کاظم حسینی باصری


138. نقد دیدگاه تطوری بودن عصمت امامان شیعه

دوره 16، شماره 62، تابستان 1397، صفحه 137-162

حسین خلیفه؛ سیدرضا مؤدب


139. نقش میرمحمدمؤمن استرآبادی در گسترش فرهنگ ایرانی ـ شیعی در دکن

دوره 16، شماره 63، پاییز 1397، صفحه 131-162

حسین محمدی؛ ذهره نقیبی


140. جایگاه شیعیان در ساختار اجتماعی نیجریه

دوره 16، شماره 64، زمستان 1397، صفحه 123-150

علی شیرخانی؛ سیدسعید هاشمی‌نسب


142. محدوده ولایت فقیه در جامعه شیعی از دیدگاه آیت‌الله عبدالکریم حائری

دوره 17، شماره 66، تابستان 1398، صفحه 149-168

محمد جواد ارسطا؛ حمید رضا فتحی سقزچی


144. واکاوی انتقادی بازتاب وفات امام حسن (ع) در آثار اسلام‌شناسان غربی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1393، صفحه 165-180

علی محمد ولوی؛ زینب میرزایی مهرآبادی


145. ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه

دوره 12، شماره 47، پاییز 1393، صفحه 170-200

محمدجواد باقی زاده؛ عبدالله امیدی فر


146. شهید مطهّری و اهتمام به مسائل اجتماعی در احیای تفکر دینی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1393، صفحه 181-202

حجت الله جوانی؛ طاهره جمشیدی


148. فقه شیعه و جایگاه آن نزد مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 191-210

مهدی رستم نژاد


150. دفاع از حریم شاعران متعهد شیعه

دوره 13، شماره 51، پاییز 1394، صفحه 137-174

مسعود اقبالی؛ یحیی معروف؛ تورج زینی وند